Η 3d σχεδιάζει και διεξάγει για εσάς Έρευνα Ποιότητας Ζωής για την εταιρεία σας.

Πολλοί Οργανισμοί διεξάγουν έρευνες προσωπικού για διάφορα εταιρικά θέματα.

Αυτή η Έρευνα όμως διαφέρει, καθώς καθορίζει τα επίπεδα ποιότητας ζωής του προσωπικού και αποτελεί τον κύριο δείκτη ενός προγράμματος Corporate Wellness.
Η 3d σχεδιάζει Έρευνες Ποιότητας Ζωής Προσωπικού εμπλουτίζοντας ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια του Οργανισμού ή μέσω νέας έρευνας που προσφέρει σε όλο το προσωπικό την δυνατότητα να πει την γνώμη του και την ευκαιρία να εστιάσει σε συγκεκριμένα θέματα υγείας που το απασχολούν. Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο, εύκολο και μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά.
Οι απαντήσεις συλλέγονται με διαφορετικούς μηχανισμούς όπως: πολλαπλές επιλογές απαντήσεων, σκορ, ναι και όχι απαντήσεις και πεδία ελεύθερης απάντησης.
Όταν τελειώσει η διαδικασία έρευνας, οι απαντήσεις επεξεργάζονται και παραδίδεται η έκθεση της έρευνας με τα αποτελέσματα, γραφικές παραστάσεις και προτάσεις για μελλοντικές ενέργειες.
Με βάση την εμπειρίας μας, το πλήθος του προσωπικού που θα απαντήσουν στην ερεύνα εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Την επιτυχία της διαφήμισης και υποστήριξης της Έρευνας από την διοίκηση και τους προϊσταμένους.
  • Την πλατφόρμα συλλογής των απαντήσεων
  • Τα κίνητρα για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
  • Τον χρόνο που απαιτεί η έρευνα
  • Τον μηχανισμό παρακολούθησης της έρευνας

H 3d leisure συμμετέχει στον σχεδιασμό της καμπάνιας επικοινωνίας της εταιρείας σας προσφέροντας την εμπειρία της στην σχεδίαση αποτελεσματικών ενεργειών επικοινωνίας προγραμμάτων Corporate Wellness. Προτείνουμε η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα να γίνει τουλάχιστον 1 εβδομάδα από την ημερομηνία διεξαγωγής της και να παραμείνει ενεργή για 2 εβδομάδες και 1 εβδομάδα για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Συνολικά ο χρόνος που απαιτείται δεν ξεπερνάει τις 4 εβδομάδες.

 

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Καλέστε μας στο 210 7294907

Ζητηστε να σας καλεσουμε
Εγγραφείτε στο Newsletter της 3d
Εγγραφη